ZARZĄDZANIE KAŻDYM URZĄDZENIEM Z DOWOLNEGO MIEJSCA


  • Szybkie rozwiązywanie problemów bez wstawania zza biurka.
  • Efektywna komunikacja z użytkownikami.
  • Pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu problemów przez użytkowników dzięki wykorzystaniu rozmów internetowych i funkcji rysunkowych.
  • Zapewnienie pomocy technicznej z użyciem dowolnej przeglądarki obsługującej język HTML 5.

POBIERZ DOSTOSOWANĄ DEMONSTRACJĘ