MAGICZNY KWADRANT 2018 FIRMY GARTNER W DZIEDZINIE NARZĘDZI DO ZARZĄDZANIA USŁUGAMI INFORMATYCZNYMI

Firma Ivanti przesunęła się w górę i w prawo w kwadrancie Challenger w tegorocznym magicznym kwadrancie (MQ) firmy Gartner dla narzędzi ITSM. Zapoznaj się z analizą firmy Gartner czołowych dostawców na rynku zarządzania usługami IT, zawierającą między innymi następujące informacje:

Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu zawierającego wyniki badań, dlatego należy ją analizować i oceniać w kontekście całego dokumentu. Dokument opracowany w firmie Grartner jest dostępny na życzenie w firmie Ivanti.

Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu ani usługi spośród przedstawionych w swoich publikacjach badawczych. Nie doradza też użytkownikom rozwiązań technologicznych wyboru dostawców wyłącznie na podstawie uzyskanych przez nich ocen czy innych prezentowanych parametrów. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej Gartnera i nie należy ich traktować jako stwierdzeń faktów. Firma Gartner nie udziela w odniesieniu do tych badań żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługi firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest tutaj używany za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA FIRMY GARTNER

Kliknij przycisk poniżej i pobierz Magiczny kwadrant 2018 firmy Gartner dla narzędzi ITSM

//go.ivanti.com/rs/635-QZI-186/images/SAmarketingGraphic.png
default
linear-gradient(to bottom right, rgba(170, 0, 97, 0.7), rgba(218, 41, 28, 0.7))