PIĘĆ STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UŁATWIAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE ZGODNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIEM GDPR

Ochrona danych wciąż pozostaje jednym z najważniejszych zagadnień budzących obawy klientów. Z tego właśnie powodu Komisja Europejska wprowadziła Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR), które określa nowe reguły gromadzenia lub przetwarzania danych dotyczących obywateli i rezydentów Unii Europejskiej. Pobierz naszą białą księgę i poznaj:
  • Typowe problemy związane z bezpieczeństwem danych, które napotkasz, wdrażając strategię osiągania zgodności z GDPR
  • Zasady i procesy, które powinny znaleźć się na początku listy zagadnień do rozważenia
  • Praktyczne rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć trudności i koszty związane z uzyskaniem zgodności z GDPR
  • Sposób, w jaki firma Ivanti może wspomóc strategię osiągania zgodności z GDPR

Rozpoznaj zagrożenia

Pobierz nasz bezpłatny raport: