CZAS UCIEKA. CZY SPEŁNIASZ WYMOGI ROZPORZĄDZENIA GDPR?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR) to nowy zbiór wymagań określających formalne regulacje obowiązujące w przypadku gromadzenia lub przetwarzania danych dotyczących obywateli i rezydentów Unii Europejskiej.

Konsekwencje finansowe niezgodności z wymogami GDPR mogą być bardzo poważne:

€20M
20 mln EUR maksymalna kara za brak zgodności
4%
4% łącznego przychodu rocznego firmy

Sprawdź, co może Ci grozić

Skorzystaj z pomocy specjalistów z Ivanti :