ZGŁOŚ SIĘ PO WERSJĘ PRÓBNĄ

Próbne rozwiązania, które ułatwiają obronę przed oprogramowaniem typu ransomware

Skuteczna, wielowarstwowa ochrona przed programami typu ransomware i innymi zagrożeniami

·       Wdrożenie kompleksowego rozwiązania do zarządzania poprawkami dla aplikacji oraz systemów operacyjnych Microsoft i innych firm

·       Uruchamianie wyłącznie autoryzowanych aplikacji, nawet w systemach bez połączenia z siecią

·       Zabezpieczenie plików i głównych rekordów rozruchowych przed nieautoryzowanymi próbami zaszyfrowania

·       Dynamiczne zarządzanie uprawnieniami systemu Windows na poziomie użytkownika, aplikacji lub zadania

ZGŁOŚ SIĘ PO WERSJĘ PRÓBNĄ