ZGŁOŚ SIĘ PO DEMONSTRACJĘ

Konsolidacja obrazów VDI

Zobacz, jak działa wirtualizacja i dlaczego jej wykorzystanie przynosi firmie dodatkowe korzyści.

  • Zachowywanie ustawień osobistych między sesjami, by zwiększyć możliwości użytkowników i podnieść poziom ich akceptacji infrastruktury VDI.
  • Szybkie logowanie, drukowanie z użyciem konkretnych drukarek oraz spójny interfejs użytkownika niezależnie od urządzenia i lokalizacji.
  • Ograniczenie ręcznej pracy wymaganej w projektach wirtualizacji pulpitu przez oddzielenie informacji o użytkownikach od informacji o systemie operacyjnym.
  • Modyfikowanie wzorcowego obrazu w trakcie przesyłania, by zmniejszyć obrazy, które należy obsługiwać, ale mimo to zaspokajać potrzeby użytkowników w miejscu pracy.

Zarejestruj się już dzisiaj i zgłoś się po wersję demonstracyjną: