POPROŚ O DEMONSTRACJĘ

KONTEKSTOWA KONTROLA NAD PULPITAMI WINDOWS

Zobacz, jak można uprościć zarządzanie systemami informatycznymi, zwiększyć produktywność użytkowników i udoskonalić ich środowisko za pomocą oprogramowania Environment Manager Policy.

  • Zastąpienie skryptów logowania i zasad grupy prostą konsolą umożliwiającą tworzenie zaawansowanych, wielowątkowych zasad
  • Skrócenie czasów logowania i przekształcenie frustrującego środowiska użytkowników w podnoszące wydajność
  • Importowanie istniejących szablonów zasad grupy w celu ułatwienia wycofania zasad grupy; rozbudowane możliwości wyszukiwania i filtrowania w celu uproszczenia obsługi bieżącej

Poproś o dostosowaną demonstrację