SKORZYSTAJ Z WERSJI PRÓBNEJ OPROGRAMOWANIA DO ZABEZPIECZEŃ

Pobierz rozwiązanie, które według ekspertów na całym świecie oferuje najlepszą obronę przed rzeczywistymi atakami.

Ivanti Security Controls
To autonomiczne rozwiązanie w dziedzinie zabezpieczeń jest jednym z najlepszych w branży oprogramowaniem do zarządzania poprawkami dla systemów Windows i Red Hat Enterprise Linux, do obsługi dynamicznych białych list oraz do szczegółowego zarządzania uprawnieniami.

Ivanti Endpoint Security for Endpoint Manager
Konsola Unified Endpoint Manager umożliwia automatyczne wykrywanie i inwentaryzowanie poprawek oraz zarządzanie nimi. Ponadto zapobiega uruchamianiu i rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania dzięki takim funkcjom, jak obsługa białych list, kontrola urządzeń oraz izolacja urządzeń.

Ivanti Patch for SCCM
Oprogramowanie Ivanti ułatwia obsługę poprawek dla aplikacji innych firm z poziomu konsoli oprogramowania SCCM. Wykorzystywana jest ta sama dobrze znana infrastruktura oraz przepływy pracy wbudowane w tę konsolę.

WYBIERZ WERSJĘ PRÓBNĄ

Wypełnij poniższy formularz, aby już teraz skorzystać z wersji próbnej oprogramowania do zabezpieczeń

http://go.ivanti.com/rs/635-QZI-186/images/ISec_header-bground2.jpg
default
linear-gradient(to bottom right, rgba(170, 0, 97, 0.7), rgba(218, 41, 28, 0.7))